VORES FORMÅL

Hvem er FrivilligAalborg?

FrivilligAalborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp. Foreningen blev dannet i 2002 og tæller i dag ca. 300 medlemmer, der er frivillige i alle aldersgrupper. FrivilligAalborgs formål er at fremme personer med flygtninge-/indvandrerbaggrunds integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem personer med flygtninge-/indvandrerbaggrund og den øvrige befolkning.

FrivilligAalborg ønsker gennem foreningens aktiviteter at bidrage til, at ikke-etniske danskere får mulighed for at opnå nødvendige kompetencer for integrationsprocessen. Det drejer sig om at lære det danske sprog, få kendskab til dansk (hverdags)kultur og historie samt informere om muligheder og rettigheder i det danske samfund. Sagt med få ord ønsker FrivilligAalborg at bidrage til:

Det ligeværdige møde mellem mennesker uanset herkomst.

Integration ses som en proces, hvor forskellige etniske grupperinger finder fælles grundlag for at leve sammen i et multietnisk samfund med anerkendelse, tolerance og respekt for hinandens holdninger og kultur.