NYTTIGE LINKS

Amnesty International: http://www.amnesty.dk/regionnordjylland/about
Anerkendelse af uddannelse: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse/
Asylforum: https://dadk.facebook.com/AsylforumAalborg
Dansk Flygtningehjælp Ungdom: http://www.dfunk.dk/regioner/regioner/nordjylland/
Dansk Flygtningehjælp: https://flygtning.dk/
Dansk Røde Kors https://www.rodekors.dk/
De Frivilliges Hus i Aalborg: http://www.frivillighuset.dk/
Den gode modtagelse: http://dengodemodtagelse.dk/
Eazyintegration: http://www.eazyintegration.dk/
Elsk Aalborg: https://dadk.facebook.com/ElskAalborg/videos/385039118287426
Expat i Danmark: http://www.expatindenmark.com/Pages/Home.aspx
Fritidspuljen: https://fritidspuljen.flygtning.dk/
Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp: http://www.frivillignet.dk
Hjælp til Integration: http://www.aalborg.dk/integration/faa-hjaelp-til-integration
Information om flygtninge i Danmark: http://refugees.dk/
Integrationsrådet i Aalborg: http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/integrationsraadet
Job som frivillig: http://frivilligjob.dk/volunteeringdk/volunteeringdk/
Legal Aid Udlændingehjælp: http://legal-aid.dk/legal-aid-udlaendingehjaelp.aspx
Mindspring: https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge/udviklingsprojekter-og-forskning/mindspring/
Rehabiliteringscenter for Flygtninge: http://www.flygtning.rn.dk/
Sprogcenter Aalborg: http://sprogcenteraalborg.dk
Udlændingestyrelsen: https://www.nyidanmark.dk/da-dk
Venligboerne Aalborg og omegn: https://www.facebook.com/groups/461095824043856/?fref=ts