FRIVILLIGRÅDGIVNING I AALBORG

I Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning kan flygtninge og indvandrere få gratis, anonym og uvildig rådgivning om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, sociale regler, hjælp til at forstå breve fra myndigheder etc. Frivilligrådgivningen har frivillige jurister, psykologer og socialrådgivere samt andre med relevant faglig baggrund og erfaring tilknyttet.

Åbningstid: Tirsdag 17.30-19.30
Adresse: Sprogcenter Aalborg, ved Studiecentret på 1. sal, Strandvejen 35, 9000 Aalborg
Læs mere: https://flygtning.dk/frivillig/aktiviteter/frivilligraadgivning

Frivilligrådgivning